عشق

گاهی دستی به اسمتان میکشم

که دستی به سرم کشید اما خود قبل دست کشیدنتان خجالت میکشم

ای بی دست دست گیران

گاهی دستی به اسمتان میکشم

که سر به سمت من بچرخانید اما خجالت روی مرا از روی شما می چرخاند

ای بی سر سر به نی روان

برای لمس اسمتان با چشم وضو گرفته ام.

جای بوسه ی پیامبر را با خیزران چه کار بود؟

/ 0 نظر / 19 بازدید