ماجرای جالب شرلوک هلمز در صحرانوردی

  داستان و  ماجرای جالب شرلوک هلمز ، به این نکته بسیار خوب اشاره داره که آنچه می بینی و درک میکنی آن چیزی نسیت که اتفاق افتاده ،بلکه باید با گذر به قبل و گذشته و بازخوانی حوادث از ابتدا تا به الان ( انتها ) با بصیرت و قوه تحلیل قوی نتیجه گیری کنی . نه فقط در حال حاضر  و آنچه حفظ کردی و به دست‌آوردی .

امیدواریم همه ما به این روش و نکته مهم دست یابیم که در لحظه تصمیم گیری بدون درک حقایق نکنیم و همه جوانب را مدنظر داشته باشیم .

 

/ 1 نظر / 26 بازدید

تشكر[گل]